PSÍ PROSBA


 • Můj život trvá 10 až 15 let.

 • Každé odloučení od Tebe mi působí smutek.

 • Pamatuj, Ty sis mne pořídil.

 • Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.

 • Důvěřuj mi, nikdy Tě úmyslně nezklamu.

 • Nehněvej se na mne dlouho a za trest mě nezavírej.

 • Ty máš své přátele a zábavu. Já mám jen tebe.

 • Povídej si se mnou. I když Tvým slovům úplně nerozumím, stačí mi, když slyším Tvůj hlas.

 • Uvědom si, že když mne biješ, mohl bych Tě hravě kousnout, ale já to neudělám.

 • Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby nebo jsem líný, uvažuj: třeba mi není dobře, nebo jsem unavený.

 • Občas mě pohlaď, ať vím, že mě máš rád.

 • Starej se o mne jsem-li starý. I Ty jednou zestárneš.

 • Buď v mých těžkých chvílích vždy se mnou. S Tebou je pro mne všechno lehčí.

 • Až se můj čas naplní, nenech mne trpět.

 • V případě nutnosti skonči mé trápení včas. Jen Tě prosím, zůstaň v té chvíli se mnou.


            Navždy Tvůj


Chlupatý kamarád
TOPlist